Categories
Uncategorized

Private Serenade – Zo werkt het

Zo werkt het:

In een Zoom-sessie zullen Stone&Tara drie door u gekozen liedjes uitvoeren. U kunt deze liedjes als cadeau aanbieden aan wie u maar wilt, via live-streaming. Indien gewenst kunt u tijdens deze Private Serenade zelf in beeld zijn en het woord richten tot uw geliefden of genodigden. Die kunnen op hun beurt ook weer reageren, want het is live.

 • Tijdsduur van de Private Serenade: 30 minuten

 • Stone&Tara gaat ervan uit dat u de applicatie Zoom op uw computer of tablet kunt bedienen.

 • In een voorgesprek met behulp van Zoom gaat Stone&Tara uw wensen in kaart brengen en gezamenlijk wordt een draaiboek voor de Private Serenade gemaakt.

 • Dertig minuten voor aanvang van de Private Serenade kunt u internetverbinding maken met de Private Serenade room van Stone&Tara. Deze verbinding is privé en niet door anderen te volgen. U kunt voor deze Private Serenade maximaal drie andere logins uitnodigen. Voor een bedrijfsborrel kunnen wij inspelen op uw situatie.

 • Deze Private Serenade komt van het platteland van Frankrijk met goede internetverbindingen maar er kàn natuurlijk wel eens een “hik” in zitten – daar kan Stone&Tara niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 • Indien de Private Serenade door majeure internetstoring in het geheel geen doorgang vindt dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

 • Kosten all in: 150€

 • Stuur een email naar: contact@stoneandtara.com

Categories
Uncategorized

Private Serenade – This is how it works

This is how it works

In a Zoom meeting session, Stone&Tara will perform three of your favourite popular songs. You can give these songs as a present to whomever you want, all over the world, via a live stream. As a part of the show, you may be in the picture yourself and address your loved ones or friends who in turn can respond (as it is live).

 • Duration of the Private Serenade: 30 minutes
 • Stone&Tara assume that you can operate the Zoom application on your computer or tablet.
 • In a preliminary talk using Zoom Stone&Tara will map out your wishes and together we will make a scenario for the Private Serenade.
 • Thirty minutes before the start of the Private Serenade, you can connect to Stone&Tara’s Private Serenade room.
 • This connection is private and cannot be followed by people that have not been invited by you.
 • You can invite a maximum of three logins in a session.
 • This Private Serenade is broadcasted from the countryside of France with good internet connections but of course there may be a “hiccup” in it – Stone&Tara cannot be held responsible for that.
 • If the Private Serenade does not go ahead at all due to a major internet malfunction, you will be refunded the amount paid.
 • Cost all in: 150€
 • Email us at: contact@stoneandtara.com